Kontakt

Firesystem s.r.o.
Nižná Korňa 501
023 21 Korňa

IČO: 44543697
DIČ: 2022746209
IČ DPH: SK2022746209

Bankové spojenie
Prima banka: SK32 5600 0000 0077 6981 3002

info@firesystem.sk

tel.: 0907 510 375

viac informácii o hasičských striekačkách a príslušenstve: 0905 691 967